ترانه های عاشقانه همراه عکس

ترانه های عاشقانه همراه عکس

ترانه های عاشقانه همراه عکس

توجه :ابیات به شکل عکس ترسیم شده وتعداد ابیات عاشقانه  بیش از 20  عکس می باشد.

دارای عکس به زبان فارسی و انگلیسی می باشد

در ابیات عاشقانه از زبانهای مختلف به کاررفته است .

بدون مقدمه بوده ودر wordpad  ( ورد پد) نوشته شده

دانشجویان و نوازندگان - خانمها و اقایان خوش ذوق می توانند از این ابیات استفاده نمایند

نوع فایل فشرده zip

تعداد صفحات :1 صفحه


اینجا هم مشاهده کنید